Collection of 30 free Photoshop mockup templates for showcase your design

in Collections on 16 March, 2020

Mockup là một trong những tài nguyên thiết kế quan trọng giúp bạn trình bày sản phẩm một cách đẹp mắt và giúp khách hàng dễ dàng mô phỏng thiết kế của bạn khi được áp dụng trong thế giới thực.. Các tệp PSD mockup miễn phí 100% này sử dụng tính năng đối tượng thông minh (Smart Object) giúp bạn dễ dàng thay đổi thiết kế chỉ trong vài giây.
Trong phần tổng hợp này có các mẫu mockup trình bày sản phẩm được thiết kế chuyên nghiệp bao gồm: mockup thiết bị Apple, nhãn hiệu, mặt hàng văn phòng phẩm, logo, mockup áo phông, mockup bao bì theo các góc độ và phong cách khác nhau.

1. Free Chef Kitchen Apron Mockup

Download

2. Snacks Packaging Mockup

Download

3. Bread Packaging Mockup

Download

4. Postcard with Envelope Mockup

Download

5. Free Stationery Mockup

Download

6. Three Girly Branding Free Mockups

Download

7. Champagne Bottle Mockup

Download

8. Free PSD Stationary Scene and Mockup

Download

9. Bottles Mockup

Download

10. Energy Drink Tin Can Mockup Set

Download

11. Free Apple Pro Display XDR Monitor Mockup

Download

12. Free Hanging V-Shaped Flag Mockup

Download

13. Free Front/Back Isometric Samsung Galaxy S20 Ultra Mockup

Download

14. Sport Bottle Mockups

Download

15. Floating Tag Mockup

Download

16. Free 2 Metallic Cans Mockup

Download

17. Indoor Bricks Wall Poster Mockup

Download

18. Paper Drink Coaster Mockup

Download

19. Free Coffee Paper Cups Mockup

Download

20. Free Spiral Notebook Mockup

Download

21. Free Cup with Hand Mockup

Download

22. Free Ice Cream Jar Packaging Mockup

Download

23. 2 Free Event Tickets Mockup

Download

24. Free Shadow Overlay Business Card Mockup

Download

25. Free Label Tag Mockup

Download

26. Free Book Mockup

Download

27. Metal Box Free Mockup

Download

28. Samsung Galaxy S20 Ultra Mockup

Download

29. Free Noodles Box Mockup Set

Download

30. Free First Aid Bag Mockup

Download